05:05 ICT Thứ sáu, 13/12/2019

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số 2268/CT-BGD ĐT 08/08/2019

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục

Tải về
Số: 591/HD-PGDĐT 18/10/2016

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

Tải về
VBHN SỐ 03/2016 -BGD ĐT 28/09/2016

Văn bản hợp nhất Thông tư 30 và Thông tư 22

Tải về
THông tư 22/2016/ TT-BGD ĐT 22/09/2016

Thông tư bổ sung , sửa đổi thông tư 30 về đánh giá HS TH

Tải về
Số 20/2014/NĐ-CP 24/03/2014

Về PCGD, xóa mù chữ

Tải về
Số: 06/2006/QĐ-BNV 21/03/2006

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Tải về
Số: 40-CT/TW 15/06/2004

Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Tải về
Số: 3256/BGDĐT-NGCBQLGD 17/05/2011

V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Tải về