• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ ĐỨC KẾ
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ
Ngày ban hành:
18/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản hợp nhất Thông tư 30 và Thông tư 22
Ngày ban hành:
28/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư bổ sung , sửa đổi thông tư 30 về đánh giá HS TH
Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/03/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
Ngày ban hành:
21/03/2006
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Ngày ban hành:
15/06/2004
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website