19:04 ICT Chủ nhật, 26/01/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 591/HD-PGDĐT 18/10/2016

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

Tải về
VBHN SỐ 03/2016 -BGD ĐT 28/09/2016

Văn bản hợp nhất Thông tư 30 và Thông tư 22

Tải về
Số: 3256/BGDĐT-NGCBQLGD 17/05/2011

V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Tải về